Astrid Klein "paradiso terrestre", o.J. © Astrid Klein